ARRL June 2003 VHF Contest
Updated September 2003, September 2004, June 2007
KV1J/1 - Oxford County, Maine FN44
Operators KV1J - KO1I - W8TOM
NEW Pics! N8UM Rover Pics
Page 1 FN44 Maine Page 2 FN44 Maine Page 3 N8UM Rover Page 4 FN44 Maine
Page 5 June 2007 Page 6 June 2007 Page 7 June 2007 Page 8 June 2007
Page 9 June 2013 Page 10 June 2013 Page 11 June 2013 Page 12 June 2013
Photos from September 2007 VHF Contest

Happy Contesting!
Page 1 FN44 Maine Page 2 FN44 Maine Page 3 N8UM Rover Page 4 FN44 Maine
Page 5 June 2007 Page 6 June 2007 Page 7 June 2007 Page 8 June 2007
Page 9 June 2013 Page 10 June 2013 Page 11 June 2013 Page 12 June 2013
Chuck Martin's Web Page - KO1I